Gode tips for riktig vedfyring

Med vedfyring kan du spare penger på oppvarmingen, og samtidig ivareta miljøhensynet. Ved er en fornybar ressurs og forurenser lite ved riktig fyring, i motsetning til olje, gass, kull og koks.

Ved å fokusere på ved som energikilde kan du direkte bidra til å redusere miljøskadelige CO2-utslipp. Enten trevirket råtner i skogen eller blir brukt som brensel, frigjøres like mye CO2. Det er også bred internasjonal enighet om at CO2-utslippet ikke økes ved bruk av ved (eller andre biobrensler).

Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i cm og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Andre typegodkjenninger og merkinger skal i tillegg overholdes for beste miljøhensyn. Dette blir ivaretatt av Ressurs Tromsø AS. All produksjon og merking av fyringsved skjer etter Norsk Standard (NS 4414), og andre rådende forskrifter. Vi er i tillegg medlem av bransjeforumet «Norsk Ved».

Fyringstips

Tipsene er utarbeidet og hentet fra norskved.no